APIE MUS / Privatumo politika

Privatumo politika

„Michelin“ gerbia savo svetainės lankytojų ir vartotojų privatumą. Šiame dokumente aprašyta „Michelin“ patvirtinta praktika, susijusi su asmens duomenimis, įskaitant aplinkybes, kuriomis duomenys gali būti renkami, jų rinkimo tikslus ir asmenis, kuriems jie yra skirti. Kiekviena „Michelin“ svetainė skirta konkrečiam tikslui ir išsiskiria tik jai būdingomis savybėmis. Jei kuriai nors „Michelin“ interneto svetainei reikalingi papildomi asmens duomenys, apie jų rinkimą taip pat būsite informuoti svetainėje.

Asmens duomenys

Įprastai „Michelin“ svetainėse neprašoma atskleisti savo asmens duomenų. Gali būti, kad „Michelin“ reikalauja pateikti savo asmens duomenis, kad geriau galėtų patenkinti jūsų poreikius, pavyzdžiui, norėdama jums siųsti korespondenciją, atsakyti į užklausą ir panašiais tikslais. Asmens duomenys gali apimti jūsų vardą ir pavardę, adresą, telefoną, el. pašto adresą ir kitą informaciją, pavyzdžiui, vartotojo vardą, slaptažodį ar paskyros informaciją.

Asmens duomenų rinkimas

„Michelin“ rinks jūsų asmens duomenis konkrečiais, aiškiai nurodytais ir teisėtais tikslais. Bendrovė šių duomenų netvarkys jokiu su šiais tikslais nesuderinamu būdu. Kai „Michelin“ renka asmens duomenis, ji apie tai informuoja susijusį asmenį per arba prieš rinkimą ir bent jau prieš naudodama juos konkrečiais tikslais. „Michelin“, atsižvelgdama į duomenų rinkimo tikslą, įsipareigoja rinkti tik adekvačią, tiesiogiai susijusią ir ne per išsamią informaciją.  Siekdama užtikrinti, kad surinkti asmens duomenys yra tikslūs ir, jei reikia, atnaujinti, „Michelin“ imsis visų reikiamų priemonių.

Asmens duomenų naudojimas

„Michelin“ jūsų asmens duomenis naudoja griežtai tik tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti. Pavyzdžiui, „Michelin“ gali naudoti jūsų asmens duomenis norėdama: jus informuoti apie savo gaminius ir paslaugas; atlikti ir stebėti jūsų sandorius; leisti jums dalyvauti interaktyviose svetainės dalyse; bendrauti, kurti ir parduoti. „Michelin“ įsipareigoja nenaudoti jūsų asmens duomenų be išankstinio sutikimo komerciniams pasiūlymams teikti.

Asmens duomenų gavėjai

Jūsų asmens duomenis gali gauti išskirtinai tik tie žmonės, kuriems jie būtini komercinei veiklai vykdyti. „Michelin“ gali dalytis jūsų asmens duomenimis su trečiosios šalies tiekėjais ar paslaugų teikėjais. Šie tiekėjai ir paslaugų teikėjai raštiškai įsipareigoję jūsų asmens duomenis saugoti ir niekam neatskleisti. Reikalaujama, kad jūsų asmens duomenis jie naudotų tik paslaugų, kurios jiems buvo patikėtos teikti, tikslais. Be jūsų sutikimo „Michelin“ asmens duomenų neparduos ir neišnuomos trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja teismo įsakymas, teisės aktai arba, kai siekia apginti „Michelin“ teises ir turtą.

Duomenų laikymo terminas

„Michelin“ nelaikys jūsų duomenų ilgiau nei tikslams, kuriais jie buvo surinkti, įvykdyti arba įstatymų reikalaujamą laiko tarpą.

Naudojimosi, keitimo ir atmetimo teisė

Galite paprašyti „Michelin“ leisti prisijungti prie „Michelin“ saugomų jūsų asmens duomenų ir juos keisti arba ištrinti, jei jie nėra tikslūs. Turite teisę uždrausti „Michelin“ rinkti arba atskleisti jūsų asmens duomenis dėl teisiškai pagrįstų priežasčių. Norėdami pasinaudoti šia teise, informuokite atitinkamos svetainės administratorių ir (arba) už duomenų privatumą atsakingą darbuotoją.

Duomenų saugumas

„Michelin“ ėmėsi atitinkamų priemonių jūsų asmens duomenų konfidencialumui, saugumui ir vientisumui užtikrinti. Prieiga prie asmens duomenų suteikta tik tiems asmenims, kuriems reikia juos žinoti. Jie privalo laikytis šių taisyklių. Komercinėse „Michelin“ svetainėse banko duomenys renkami vadovaujantis efektyvia ir teisėta mokėjimų saugumo užtikrinimo procedūra. Šios priemonės gali apimti duomenų šifravimą (kad kitiems duomenys būtų neįskaitomi), kai konfidencialūs duomenys renkami arba persiunčiami. Pirmiau minėti banko duomenys bus naudojami tik mokėjimo internetu tikslais ir nebus saugojami. „Michelin“ užtikrina, kad jūsų asmens duomenų negali keisti, pažeisti ar netinkamai naudoti trečiosios šalys, kurios neturi leidimo naudotis šiais duomenimis.

Slapukai (angl. „cookies“)

„Michelin“, siekdama gerinti savo svetainių lankytojams ir vartotojams teikiamas paslaugas, naudodama slapukus renka duomenis apie tai, kaip naudojatės „Michelin“ svetainėmis. Slapukai – tai failai, kuriuos interneto naršyklė įrašo į jūsų kompiuterio standųjį diską, kai lankotės svetainėje. Slapukai nesuteikia galimybės atskleisti jūsų asmenybę. Slapukai gali įrašyti tokią informaciją kaip aplankytus puslapius, jų lankymo datą ir laiką bei kitą stebėjimo informaciją. Galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus, kad ji jus informuotų apie slapukų buvimą ir leistų slapukus priimti arba atmesti. Taip pat galite pakeisti interneto naršyklės nustatymus ir slapukus išjungti. Tačiau dėl to galite nematyti kai kurių svetainių arba jose atlikti kai kurių veiksmų.

Asmens duomenų perdavimas į kitas šalis

„Michelin“ yra tarptautinė bendrovė ir turi duomenų bazių įvairiose šalyse, kuriose ji vykdo savo veiklą. „Michelin“ gali perduoti jūsų asmens duomenis kitoms „Michelin“ grupės įmonėms ar išoriniams partneriams, veikiantiems ne jūsų šalyje. Kadangi duomenų apsaugos lygis įvairiose pasaulio šalyse skiriasi, jūsų asmens duomenų neperduodame grupės bendrovėms ir (arba) trečiosios šalies bendrovėms, įsikūrusioms už Europos Sąjungos ribų, jei tos įmonės neužtikrina tokio paties arba panašaus kaip „Michelin“ asmens duomenų apsaugos lygio. Bendrovės „Michelin“ viduje iš Europos Sąjungos valstybių perduodamiems asmens duomenims taikomos įmonėms privalomos taisyklės (angl. „Binding Corporate Rules“ – BCR). Spustelėję BCR, galėsite susipažinti su šiomis taisyklėmis. Duomenys iš kitų nei „Michelin“ grupės bendrovių perduodami pagal sutartis, kurios užtikrina panašų į jūsų šalies apsaugos lygį.

Interaktyviosios paslaugos

Kai kuriose „Michelin“ svetainėse yra tokių interaktyvių funkcijų kaip tikralaikiai pokalbiai, forumas ir pan. Jei norite, užpildę tam tikrą registracijos formą, galite naudotis šiomis interaktyviomis funkcijomis. Šiose formose būtina nurodyti tokią asmeninę informaciją kaip vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir t. t. Šie asmens duomenys renkami siekiant teikti kuo geresnes interaktyviąsias paslaugas ir patenkinti jūsų lūkesčius. Registruoti šių paslaugų vartotojai gali prisijungti prie registruojantis įvestų duomenų ir bet kada keisti arba ištrinti pateiktą informaciją.

Nepilnamečiai

Įprastai „Michelin“ svetainės neskirtos nepilnamečiams (jaunesniems nei aštuoniolikos (18) metų asmenims). Jei esate nepilnametis, patariame neįvesti jokios asmeninės informacijos negavus tėvų sutikimo.

Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines

„Michelin“ svetainėse gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. „Michelin“ šių svetainių nekontroliuoja, todėl negali būti laikoma atsakinga už tai, kaip jos saugo ir įslaptina jūsų asmens duomenis ar jų turinį. Todėl, prieš pradedant jomis naudotis ar pateikiant savo asmens duomenis, rekomenduojame susipažinti su šių svetainių privatumo politikomis.

Informacija apie prekės ženklą ir autoriaus teises

Daugiau informacijos rasite mūsų naudojimosi sąlygose.

Sutikimas su privatumo politika

Naudodamiesi šia svetaine pareiškiate sutikimą su šia privatumo politika. Jei nesutinkate su bet kuria šios politikos sąlyga, nesinaudokite šia svetaine ir nepateikite jokios jus identifikuojančios informacijos.

Pakeitimai

Ši politika įsigaliojo 2010-10-18. Visi pakeitimai bus paskelbti šiuo adresu ir įsigalios nuo jų paskelbimo dienos, todėl reguliariai tikrinkite šį puslapį.

Michelin Pilot Sport 3

lithuanian Michelin Dealerships

Michelin Press Centre