APIE MUS / DARNUSIS MOBILUMAS

DARNUSIS MOBILUMAS

ĮŽANGA

Šiandien viso pasaulio keliais važinėja beveik 800 mln. transporto priemonių, tačiau 2030 m. šis skaičius gali padidėti dvigubai. Tai skatina daugybės nuolat augančių poreikių ir susirūpinimą keliančių problemų atsiradimą, ypač sveikatos ir saugumo, energijos ir žaliavų tausojimo, aplinkos apsaugos ir gyvenimo kokybės srityse, kurioms reikalingi sprendimai. Globalėjančiame pasaulyje žmonės nori ne tik vis daugiau keliauti, bet tai daryti dar patogiau. Dėl didėjančio gyventojų skaičiaus taip pat nuolat auga ir krovininio transporto poreikis.

MŪSŲ IŠŠŪKIAI

Pasaulio verslo subalansuotos plėtros taryba vienija beveik 200 viso pasaulio bendrovių, įsipareigojusių siekti tvarios plėtros. 2001 m. „Michelin" tapo šios organizacijos nare ir prisijungė prie Darniojo mobilumo projekto (SPM), keliančio 7 tikslus.

Susipažinkite su mūsų 7 tikslais:

Pirmas tikslas: sumažinti įprastas transporto priemonių emisijas, kad jokioje pasaulio vietoje jos nekeltų pavojaus visuomenės sveikatai.

Antras tikslas: sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CHG) išmetimą iš transporto priemonių iki ekologinę pusiausvyrą išlaikančių lygių.

Trečias tikslas: visame pasaulyje pastebimai sumažinti su transporto priemonėmis susijusių žūčių ir traumų skaičių.

Ketvirtas tikslas: sumažinti transporto priemonių keliamą triukšmą.

Penktas tikslas: sumažinti eismo spūstis.

Šeštas tikslas: sumažinti mobilumo skirtumus, egzistuojančius tiek visų šalių viduje, tiek ir tarp turtingiausių ir vargingiausių valstybių.

Septintas tikslas: gerinti išsivysčiusių ir besivystančių šalių visų gyventojų mobilumo galimybes.

MŪSŲ ATSAKYMAI

Norėdama įgyvendinti 7 Darniojo mobilumo projekte iškeltus tikslus, „Michelin" paskelbė 10 savo veiklos formuluočių

Susipažinkite su mūsų 10 veiklos formuluočių

1. „Michelin" gaminių ir paslaugų savybės ir požiūris į atsakomybę

2. Darbinio gyvenimo kokybė mūsų darbo vietose

3. Mūsų komandų įvairovė

4. Ryšiai su bendruomene

5. Ryšiai su tiekėjais

6. Bendrovės rizikos valdymas

7. Mūsų darbo vietų aplinkos apsaugos valdymas

8. Naudojant padangas daromo poveikio aplinkai valdymas

9. Panaudotų padangų perdirbimas

10. Mūsų indėlis į darnųjį mobilumą

Sužinokite daugiau apie mūsų pasaulinę Darniojo mobilumo programą (anglų k.)

 

Michelin Pilot Sport 3

lithuanian Michelin Dealerships

Michelin Press Centre